Totalleverandør av storkjøkkenutstyr.


Kjøl og Frysanlegg.

I 42 år har vi vært opptatt av å gi våre kunder best mulig service,
og vi jobber mot å bli enda bedre!

Kvalitet

Vi kvalitetssikrer produktene våre ved å være oppdatert på det utstyret vi selger, og via kurs hos våre leverandører og intern opplæring.

Profesjonell hjelp

Vi levererer, monterer og utfører service og reparasjoner på kjøl - frys og storkjøkkenutstyr.

God service

Vårt team er opptatt av å gi deg best mulig service, og dette gjør vi gjennom god kommunikasjon, veiledning og oppfølging. 

Utvalgte produkter

GODKJENT MILJØFYRTÅRN BEDRIFT

Vi er opptatt av miljøet, og har vært miljøfyrtårn bedrift 15.05.2020!

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Denne sertifiseringen har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.