Personvernerklæring

For oss i Westad Storkjøkken er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. 

 
Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til post@westadstorkjokken.no eller brev til;

WESTAD STORKJØKKEN AS  
Tornesvegen 241
6440 Elnesvågen

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.
 
Sletting av personopplysninger
Du kan be oss slette opplysninger om deg selv, og vi vil søke å imøtekomme dette umiddelbart.